COVID-19

Bu plan  kaşık-la bünyesindeki tüm çalışanları, yönetimi ve yakın çevresini kapsar. Planın amacı, pandemi durumunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan kuruluşun en az düzeyde etkilenmesini sağlamak için kaşık-la Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Eylem Planı hazırlamaktır. Bu kılavuz, COVID-19 için kurumdaki çalışan, yönetim, tedarikçi ve ziyaretçileri bilgilendirerek öneriler vermek üzere enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sağlar. Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol ilkeleri diğer toplu yaşam alanları
için de uyarlanarak kullanılabilir.

©2018 Tüm Hakları Kaşıkla'ya Aittir.